ČESKÁ INSURTECH ASOCIACE 

Témata, kterými se aktuálně zabýváme

Open Insurance - zpřístupnění a sdílení dat

Aktivně usilujeme o zautomatizování a zdigitalizování komunikace mezi poskytovateli zdravotních služeb, veřejnými zdravotními pojišťovnami a soukromými pojišťovnami, dále mezi soukromými pojišťovnami a bankami, a v neposlední řade mezi exekutory a soukromými pojišťovnami.


Regulatorní sandbox

Cílem je vytvořit platformu pro testování produktů či procesů za přítomnosti dohledového a kontrolního orgánu, která by sloužila zároveň jako komunikační kanál mezi subjekty na trhu pojištění a veřejnými stakeholdery.

Digital ID

Usilujeme o vytvoření méně nákladné alternativy k ověření identity zákazníka. 

ESOP 

Podporujeme a připojujeme se ke stávajícím iniciativám pro vytvoření daňového zvýhodnění pro zaměstnanecké motivační akciové/opční programy.

Budujte s námi pojišťovnictví nové generace!

Vy ovlivňujete, jak bude pojišťovnictví budoucnosti vypadat.

Být s námi znamená...

Témata, která vás zajímají

Využijte možnost aktivně spoluvytvářet témata, jejich obsah a směřování, kterým se bude InsurTech oblast vyvíjet v pracovních skupinách.

Budete dostávat zprávy a informace týkající se specifických otázek z oblasti InsurTech. 

Meetingy, semináře a odborné panely

V rámci školení můžete rozvíjet znalosti a prohlubovat zkušenosti.

Networking

Budete součástí eventů asociace a eventů našich partnerů a stakeholderů. 

Sdílejte a čerpejte informace, blogujte a přispívejte svými náměty v rámci InsurTech komunity ve členské sekci.

Být vidět!

Prezentujte vaši společnost na eventech, kterých se asociace účastní, propagačních materiálech a na webu asociace.

Zviditelněte se mediálně skrze naše partnery.