Naše poslání

Trh pojišťovnictví se v posledních letech velmi rychle digitalizuje, automatizuje a obecně přesouvá do virtuálního prostředí. Tento fenomén posledních let se zkráceně nazývá insurtech. Jde o velmi významnou fázi proměny pojišťovnictví, ale ta s sebou zároveň nese také ohromné příležitosti a my si toho jsme plně vědomi. 

Vytvořili jsme pro vás platformu, která sdružuje společnosti a start-upy, které se na této proměně podílejí. Prostřednictvím ČIA (České Insurtech Asociace) Vám poskytujeme podporu v podobě zastupování a hájení jednotných názorů všech členů, a také konzultace v oblasti IT, právní, ekonomické i marketingové. 

Proč se stát členy ČIA

Vlivem spolupráce s angel investory, inkubátory, venture kapitálovými fondy a inovačními centry jak v České republice, tak v zahraničí máte zároveň příležitost ke snadnějšímu propojení finančního a digitálního ekosystému a možnost tak akcelerovat dosahování svých cílů. Nebo Vám jen pomůžeme s umístěním v inkubátorech či na crowdfundingových platformách.

Organizujeme pro Vás konference, pořádáme semináře a vzdělávací kurzy, a nebo moderujeme odborná setkání, abychom šířili osvětu a zvyšovali povědomí a image o insurtechu.

V neposlední řadě se aktivně zapojujeme do spoluvytváření státní politiky v oblasti rozvoje a regulace insurtechu. Navrhujeme a prosazujeme příznivější právní a daňové podmínky pro fungování v oblasti insurtechu.