Veřejné aktivity

Jedním z našich cílů je také šířit osvětu o Insurtech a aktivitách našich členů. Zde je ukázka toho, kde například můžete ČESKOU INSURTECH ASOCIACI vidět. Některé akce pořádáme nebo spolupořádáme, některých se jen aktivně účastníme, například jako speakeři. 

V září 2023 jsme uzavřeli partnerství s mnohaletým prestižním oceněním Mastercard Banka roku. Partnerstvím jsme rozšířili ocenění o kategorie Fintech roku a Insurtech roku a zvýšili tak zase o kousek význam tohoto prestižního ocenění.


Začátkem roku 2023 jsme udělili záštitu prvnímu ročníku konference Insurance Forum 2023. V roce 2024 jsme stali hlavním odborným garantem tohoto klíčového setkání významných osobností a lídrů českého pojistného trhu, pojišťoven, pojišťovacích zprostředkovatelů a likvidátorů.


Již od vzniku ČESKÉ INSURTECH ASOCIACE v létě roku 2022 se několikrát za rok nás můžete potkat na některé konferenci nebo semináři pořádané společností Conforum, a to ať mezi posluchači či u pultíku jako přednášející.  


Několikátým rokem Jiří Vataha, předseda ČESKÉ INSURTECH ASOCIACE, zasedá v odborné porotě FinTech akademie, která hodnotí produkty přijaté do této mnohaleté soutěže.  


Spolu s našimi partnery a přáteli z České Fintech Asociace jsme spolupořádali Fintech/Insurtech mixér, na pár mixérech prezentovali témata ČESKÉ INSURTECH ASOCIACE a na mnoha dalších networkovali :-).