Členství

Kdo a jak se může stát členem?

Členem spolku se může stát právnická osoba, i fyzická osoba, která

 • Souhlasí se stanovami a posláním České Insurtech Asociace,
 • vyplní přihlášku.

Členství ve spolku je zásadně dobrovolné!

Rozlišujeme dva druhy členství:

1) Základní členství – vhodné pro subjekty, kteří přímo figurují na trhu pojišťovnictví a více či méně využívají digitalizaci a inovace v pojišťovnictví. Typickým příkladem základního člena České Insurtech Asociace je pojišťovna, pojišťovací zprostředkovatel, samostatný likvidátor pojistných událostí nebo start-up s inovativním produktem či procesem.

2) Přidružené členství – vhodné pro subjekty, které přímo nefigurují na trhu pojišťovnictví, ale mají zájem o participaci v asociaci a podílet se na vývoji v oblasti Insurtech. Typickým příkladem přidruženého člena České Insurtech Asociace je IT společnost, advokátní kancelář, vysoká škola aj.

O přijetí za člena České Insurtech Asociace rozhoduje správní rada, která má právo žádost o členství i bez uvedení důvodu zamítnout. Před přijetím za člena si může správní rada od žadatele vyžádat doložení některých dokladů. Typicky se jedná o dožádání rozvahy, pokud chybí v obchodním rejstříku. Je to z toho důvodu, že výše členského příspěvku se odvíjí od velikosti člena, resp. výše bilanční sumy.

Vaše členství pak vzniká dnem, kdy Vás o rozhodnutí správní rady informujeme (e-mail). Na rozhodnutí má správní rada pět pracovních dní od vyplnění přihlášky. Na základě rozhodnutí o vzniku členství Vám bude zaslána faktura na úhradu členského příspěvku.

Výhody členství  v asociaci?

 • Možnost aktivně spoluvytvářet témata, jejich obsah a směřování, kterým se bude Insurtech oblast vyvíjet.
 • Prosazování zájmů Insurtech komunity prostřednictvím asociace.
 • Aktivní nebo pasivní účast v pracovních skupinách asociace.
 • Možnost sdílet a čerpat informace, blogovat a přispívat v rámci Insurtech komunity.
 • Možnost využít logo asociace nebo odkaz na členství v asociaci na vlastních webových stránkách, v mediích a jiné inzerci.
 • Čerstvé zprávy a informace týkajících se specifických otázek z oblasti Insurtech.
 • Vstup do členské zóny.
 • Možnost školení a dalšího rozvoje znalostí a zkušeností.
 • Pozvánky na eventy asociace a externí eventy.
 • Možnost networkingu se členy Insurtech komunity.
 • Možnost využívat výhod z mezinárodní spolupráce a zvýšení brand awareness díky zařazení na mapu Insurtech České republiky.

Členové a partneři