Rozhovor s Jiřím Vatahou, zakladatelem ČIA

09.08.2022

Velmi rád bych viděl, aby se insurtech co nejdříve přiblížil "staršímu bráchovi fintechovi", říká Jiří Vataha, zakladatel České Insurtech Asociace. Co ho vedlo k založení asociace, nebo jak by si představoval budoucnost insurtechu, se dočtete v rozhovoru níže.

Jirko, proč jsi se rozhodl založit Českou Insurtech Asociaci?

Trh pojišťovnictví všeobecně, především v posledních dvou třech letech, prošel výraznou změnou v podobě digitalizace a automatizace procesů. Společnosti, které se podílejí na této změně, jsou roztříštěné a celá oblast trhu není kultivována. Jsme si všichni samozřejmě vědomi ohromného potenciálu této evoluce v pojišťovnictví, ta však s sebou nese zároveň i určitá úskalí. Rozhodl jsem se proto oslovit profesionály z několika oblastí, dal dohromady dream team a založil Českou Insurtech Asociaci s cílem sjednotit odvětví Insurtech a napomoci v jeho dalším rozvoji.

Jakým způsobem chceš oblast insurtechu kultivovat a sjednotit?

Českou Insurtech Asociaci jsme za tímto účelem postavili na třech pilířích.

Jedním z pilířů je podpora. To znamená, že v rámci platformy mimo jiné poskytujeme svým členům podporu zejména v podobě legislativní a compliance podpory, ale také v podobě ekonomické, marketingové nebo IT podpory, tak aby výzvy, které tato zmíněná evoluce přináší, insurtech společnosti nebo startupy zvládly.

Dalším pilířem je spolupráce. Naším záměrem je, aby Česká Insurtech Asociace fungovala jako jakýsi hub nebo networkingové centrum pro členy. Aby byla místem, kde se členové budou scházet, spolupracovat, vyměňovat zkušenosti, komunikovat s potenciálními investory nebo vytvářet nová obchodní partnerství.

A posledním, neméně důležitým, pilířem je prosazování společného zájmu. Své členy zastupujeme a prosazujeme jednotný názor ať před laickou tak i před odbornou veřejností. Připravujeme pravidelná setkání s členy i s veřejností, a budeme se snažit aktivně zapojovat do spoluvytváření státní politiky v oblasti rozvoje a regulace insurtechu s cílem příznivějších právních a daňových podmínek pro fungování v tomto odvětví.

Jak například podpora konkrétně probíhá?

Především v rámci asociace prosazujeme princip aktivního zapojení jednotlivých členů do definování a řešení problémů týkajících se oblasti insurtech. Vzájemně vytváříme prostředí, kde je možné sdílet názory a problémy, a věříme, že jednotliví členové se budou podílet na spoluvytváření řešení a obsahu v této oblasti. Víme, že k překonání některých překážek je nutné vyvinout společné úsilí, které jednotlivec těžko zdolává sám.

Konkrétně ale na příkladu třeba začínajícího startupu: jako člen může startup využít rozmanitou nabídku spolupráce s ostatními členy, spolupracujícími stakeholdery nebo našeho týmu složeného z odborníků z různých oblastí.

Každý startupista, který má nápad, nebo již nějakou dobu na trhu startup vede, nemusí nutně mít z počátku fungování tým odborníků na všechno, nebo být odborník na všechno v jedné osobě. Takže konkrétně, když insurtech startup potřebuje pomoc s evaluací business plánu, tj. zhodnocení právních aspektů a ekonomické náročnosti včetně třeba tvorby pitchdecku pro účely oslovení investorů, pak náš tým tyto oblasti posoudí, vyhodnotí a pomůže s přípravou třeba i na seed investici, kterou může opět sehnat v rámci České Insurtech Asociace. Jako proof of concept může záměr konzultovat s ostatními členy, v pozdější fázi může mezi členy najít nové obchodní partnery, příp. kolegy a v konečné fázi třeba i strategického partnera pro exit. A tím exitem jej ještě může provést naše partnerská advokátní kancelář.

S jakými problémy se aktuálně odvětví insurtechu potýká?

Nebudu zmiňovat konkrétní problémy našich členů, ale komplikovaných oblastí, se kterými se potýkají, je několik. Od legislativních "výkladových" aspektů, přes aktivnější regulaci a dohledová očekávání, až po absenci digitalizace jiných odvětví, se kterými insurtech je nebo může být propojen. Tyto specifické oblasti, ale nechám rozebrat spíš vás v následujících rozhovorech. Za sebe říkám, že určitým problémem je stále slabý zájem o insurtech jako takový, oproti oblasti fintech. V tomto ohledu jeden z mých osobních cílů je prostřednictvím České Insurtech Asociace přitáhnout novou krev do pojišťovnictví. Dlouhodobě vidím poměrně stárnoucí populaci v pojišťovnictví a všeobecně se nezdá, že by pojišťovnictví bylo pro mladou generaci jakkoliv vysněným oborem. Osobně doufám, že právě prostřednictvím insurtechu obor pojišťovnictví pro mladou generaci můžeme zatraktivnit a například šířením způsobů využití moderních digitálních technologií v pojišťovnictví obor uděláme víc sexy. Proto taky nyní aktivně navazujeme spolupráci s předními univerzitami v České republice.

Jak by podle tebe měla vypadat budoucnost pojišťovnictví?

Velmi rád bych viděl, aby se insurtech co nejdříve přiblížil "staršímu bráchovi fintechovi", kde je dnes již možné uzavřít smlouvu na dálku v jednotkách minut, vypovědět nebo převést smlouvu bez výraznějších nebo dokonce nulových nákladů, a to všechno třeba z mobilu. Já osobně dnes prostřednictvím mobilního telefonu realizuju drtivou většinu úkonů spojených s obsluhou mého bankovního účtu. A je toho samozřejmě mnohem víc v porovnání s oblastí fintech, například slabší zájem vývojářů, startupů, investorů, nižší objemy investic a M&As... Odvětví insurtech je stále na začátku, ale nese s sebou ohromný potenciál a jsem rád, že jsme s Českou Insurtech Asociací u toho.