Rozhovor s Robertem Šimkem

25.09.2022

"V našem veřejném prostoru chybí ucelenější debata na téma InsurTech řešení, která by nám usnadnila život, a to bych chtěl změnit", říká Robert Šimek, člen správní rady ČIA a expert přes právo v pojišťovnictví. Přečtěte si, jaký má, podle Roberta Šimka, InsurTech celospolečenský dopad.

Roberte, proč jsi se rozhodl stát zakládajícím členem ČIA?

Dlouhodobě se nám nedaří plně využít potenciál pojištění, které by primárně mělo pomáhat lidem. Ve finančním sektoru se pohybuji již řadu let, a proto dobře vím, že spoustu procesů nebo činností zde probíhá velmi neefektivně a často si za to můžeme sami. V našem veřejném prostoru chybí ucelenější debata na téma InsurTech řešení, která by nám usnadnila život, a to bych chtěl změnit. Navíc kvůli narůstající regulaci se celkové prostředí stává velmi komplexní a manuální zpracování některých požadavků bývá často až za hranicí profitability.

Co nám InsurTech přináší?

Proč potřebujeme pojištění a konkrétně InsurTech? Nejlépe si to můžeme ukázat na konkrétním příkladu. V praxi pojišťovnictví se například ustálil názor, že za stanovení pojistné částky odpovídá pojistník, protože pojišťovna často při úpisu pojištění nezná skutečný stav nemovitosti. To bývá ze strany zákazníků vnímáno často jako velký problém, protože nejsou experti v oceňování nemovitostí, a často to nedokážou správně ocenit ani finanční poradci. Jednání s nimi navíc často probíhá spíše v kanceláři finančního poradce, takže ani on sám nemá možnost ověřit, jaký je skutečný stav. Když nastane lámání chleba, tak praxe řeší rozdílná očekávání, ale často zapomínáme na hledání řešení samotné podstaty problému. Mohla by jej vyřešit určitá technologie, která by zvýšila důvěru v pojišťovnictví? Pokud jste dospěli k názoru, že ano, pak se před vámi otevře obrovský prostor nových příležitostí.

Ptali jste se někdy sami sebe, proč pojistné podmínky majetkového pojištění obsahují výluky z důvodu působení hub a plísní? Možná že ano, ale koho z Vás napadlo, jak řešit tuto mezeru v krytí? Používáte fungicidní nátěry a přípravky ve svém domě, aby tomuto jevu předešli? A jak poznáte, že dochází k nechtěnému úniku vody? Kontrolujete pravidelně vodovodní baterie, vodní uzávěry, kohouty nebo přívody do pračky? Koho z vás to baví? A kdo z vás by ocenil chytré hlásiče úniku vody? Naše společnost by se možná místo rozebírání obsahu výluk pojistných podmínek měla začít zabývat tím, jak naše problémy skutečně řešit pomocí moderních technologií.

InsurTech má obrovský potenciál měnit věci k lepšímu a nemyslím tím jen prevenci škod na majetku, životě nebo zdraví. Většina FinTech řešení je zaměřena na byznys jako je bezpečnost a plynulost obchodního styku, podpora podnikání či zaměstnanosti díky snížení administrativní zátěže, dosahování vyšší efektivity a produktivity, či vyšší dostupnosti určitých produktů nebo služeb. Některá řešení nabízí i zajímavou možnost dosahování zisku. To je přece v pořádku. InsurTech mimo tyto atributy má ještě zvláštní sociální rozměr, protože dokáže řešit problémy celospolečenského významu jako je riziko demografického vývoje (zabezpečení v důchodu, potřeba dlouhodobé péče o seniory), úmrtnost populace, chudoba, nehodovost, kriminalita, či diskriminace (přístup ke zbožím a službám). InsurTech také může výrazně přispět ke zvyšování kvality života nebo zdraví, zvýšení bezpečnosti, podpoře bydlení, mobility, rodiny, usnadnění výkonu některých rizikových činností, vyšší propojištěnosti, či doplnění financování systému zdravotního a sociálního pojištění.

Zkusme se například na chvíli zamyslet nad tím, jak chytré zámky nebo kamery by mohly snížit počet krádeží a ulevit nejen vlastníkům, ale i státnímu rozpočtu, resp. orgánům činným v trestním řízení. Můžeme zde dosáhnout obrovského množství synergií.

Jak, podle tebe, bude vypadat pojišťovnictví za 5 let?

Nejsem dobrý věštec. Čeká nás mnoho výzev, ale i příležitostí. Budoucnost tohoto sektoru bude hodně závislá na tom, jaké incentivy budou ve společnosti fungovat (např. podpora vzdělávání) a jaký zde bude mindset. Musíme si například vyjasnit, jestli chceme jít konzervativní cestou, u které spravedlnost často přichází pozdě, takže lidé ji mohou brát častěji do svých rukou, anebo se více zaměříme na efektivní prevenci a bezpečnost pomocí chytrých hlásičů, kamerových systémů, či chytrých zámků, které nejen že odradí pachatele trestného činu, ale povedou k jeho včasnému dopadení.

To, jakým způsobem se bude pojišťovnictví ubírat, budou ve velké míře ovlivňovat potřeby zákazníků a jejich ochota za služby v pojištění platit včetně InsurTech řešení. Domnívám se, že zákazníci budou mít vyšší zájem o udržitelná řešení, a jak jsem naznačil výše, InsurTech je ideální příležitost, jak řešit celospolečenské problémy, a proto také očekávám, že zde bude vyšší příliv investic, které se budou snažit dosáhnout cílů udržitelnosti.

Neočekávám velkou revoluci, nicméně věřím, že většinu činností zvládneme vyřídit pomocí aplikace z pohodlí domova bez nutnosti vyplňovat papírové formuláře nebo navštěvovat pobočku pojišťovny. Představuji si například, jaké by to asi bylo, kdybychom měli aplikaci "manažer pojištění", která by sdružila všechny pojistné smlouvy dohromady, aby o nich měl zákazník přehled, jak by asi vypadala aplikace sdružující všechny penzijní pilíře a další produkty určené k zajištění na stáří, nebo jak budeme používat aplikaci ve zdravotnictví k preventivní péči, poskytnutí první pomoci, komunikaci s lékařem, ale i hrazení zdravotní péče ať už jde o veřejné, tak soukromé pojištění. Nevím, jestli se tohle všechno podaří, ale jisté je, že pojišťovnictví bude velmi sexy obor.