Stanovisko ČIA k Open Insurance Framework

28.09.2023

Česká Insurtech Asociace v rámci veřejné konzultace připravila stanovisko k FIDA, kde mimo jiné:

✔ klade důraz na účast účastníků trhu při vytváření široce přijatelných datových standardů,
✔ apeluje na tvorbu proporcionálních a flexibilních předpisů, které se budou schopny přizpůsobit změnám v odvětví a technologickým inovacím,
✔ zdůrazňuje důležitost toho, aby kompetentní orgány měly nejen dostatečné pravomoci a zdroje, ale také potřebné dovednosti pro účinný výkon dohledu nad touto oblastí.


Position paper můžete také nalézt ZDE na stránkách Evropské Komise.

Autor: Robert Šimek