Registrace do kategorie 

Fintech roku 2023 a Insurtech roku 2023

Přihlaste se do soutěže Mastercard Banka roku do speciální kategorie podle oblasti působnosti:

  • Fintech roku 2023

je cena zvláštní odborné poroty, která je určena technologickému nebo inovativnímu produktu, službě nebo procesu používaném ve finančních službách kromě pojišťovnictví. Do této kategorie se dobrovolně hlásí společnosti z řad fintech start-upů (BNPL, PISP, AISP) či technologických společností dodávajících řešení pro finanční sektor, poskytovatelů bankovních, platebních či úvěrových služeb, kolektivního investování, crowdfundingu, penzijní a investiční společnosti, crypto, aj.

  • Insurtech roku 2023

je cena zvláštní odborné poroty, která je určena technologickému nebo inovativnímu produktu, službě nebo procesu používaném v pojišťovnictví. Do této kategorie se dobrovolně hlásí společnosti z řad Insurtech start-upů, technologických společností dodávající řešení pro sektor pojišťovnictví, zprostředkovatelé pojištění, likvidátoři pojistných událostí, pojišťovny a další hráči v pojišťovnictví.

Přihlásit se do výše uvedených kategorií je možné nejpozději do 27. 10. 2023, vč. úhrady registračního poplatku.

Výše registračního poplatku činí 10 000,- Kč*

Účet pro zaplacení registračního poplatku: 2802664991/2010

Jako variabilní symbol uveďte IČ

* Výše registračního poplatku se liší podle členství v konkrétní asociaci. 


Registrační formulář