Ing. Jiří Vataha

Předseda správní rady

Jirka působil mnoho let v ČNB, jako vedoucí referátu řízení likvidity v sekci bankovních obchodů, následně jako vedoucí kontrolních skupin v sekci dohledu nad finančním trhem, kde měl na starosti onsite kontroly poskytování odborné péče pojišťoven. Byl součástí pracovní skupiny EIOPA Suptech project group, kde se podílel na přípravě bigdata processing and machine learning nástroje pro dohledové orgány EU. Řadu let přednáší na Vysoké škole finanční a správní, a.s. mikroekonomii a makroekonomii pro bakalářské a magisterské programy, a to jak v českém tak v anglickém jazyce, vede závěrečné práce a je členem zkušební komise státních závěrečných zkoušek. Ve volném čase poskytuje start-upům ekonomické poradenství v oblasti finančního plánování, budgetingu, forecastingu a přípravu pitchdecků pro investory. 

Ing. Iva Kohoutová

Členka správní rady

Iva vystudovala Ekonomickou fakultu na Technické univerzitě v Liberci se zaměřením na mezinárodní obchod. Působila několik let v neziskovém sektoru převážně v marketingové oblasti, koordinovala mezinárodní projekty zaštítěné EK a jako zástupce ředitele získala zkušenosti s vedením neziskové organizace. Poté přešla do business sféry, kde se podílela na tvorbě firemní kultury a nastavení interní komunikace firmy. Mimo interní komunikaci se aktivně věnovala také rozvoji vztahů s municipalitami v rámci community outreach projektu. Momentálně působí jako manažerka interní komunikace pro region CEE (CZ, SK, PL, HU, RO) v Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. Má zkušenosti s koordinováním cross-divisional projektů, organizováním meetingů na mezinárodní úrovni a vedením workshopů. Ve volném čase se věnuje grafickým pracem a focení. 

Mgr. Jana Mišovicová

Členka správní rady

Po studiu ve Spojených Státech Amerických, kde Magna Cum Laude dokočila Bakalářské vzdělání, se Jana dále vzdělávala na Univerzitě Karlově, kde získala červený diplom v oboru Středoevropských studií. Studium po celém světě ji umožnilo získat C2 native speaker úroveň anglického jazyka, který dnes i aplikuje při práci v oblasti lidských zdrojů v globální IT splečnosti DXC Technology. Oblasti lidských zdrojů se věnuje již déle než sedm let, v rámci které se podílí na implementaci celofiremních HR projektů.

Mgr. Robert Šimek

Člen správní rady

Robert je expert na právo a compliance v oblasti pojišťovnictví, lektor a mentor. Jeho unikátní znalosti ze soukromého a veřejného sektoru a v rámci své tvorby zosobňuje specifické propojení mezi teorií a praxí v sektoru pojišťovnictví. Působil v rámci dohledu nad finančním trhem ČNB, ve stálém výboru EIOPA pro finanční inovace a ochranu spotřebitele, a také v první české pojišťovně zaměřené výhradně na on-line prodej (DIRECT pojišťovna a.s.). V současné době působí ve společnosti YOUPLUS Assurance AG a poskytuje právní služby napříč pojišťovací skupinou Swiss InsureEvolution Partners v zemích EU/EHS a Švýcarské konfederaci, která se mimo jiné zaměřuje na inovativní řešení, digitalizaci procesů či vývoj AI. Je autorem nejrozsáhlejšího komentáře k právní úpravě pojistné smlouvy. Podílel se na řadě školení v oblasti distribuce pojištění, příležitostně přednáší na Právnické fakultě UP v Olomouci a jiných odborných fórech. Aktuálně např. v rámci MBA, DBA nebo LLM programů pod záštitou E.G.I. Education Grow Insurance garantuje moduly zákon o pojišťovnictví nebo řízení pojišťovny a dohled ČNB.