Veřejný blog

Česká Insurtech Asociace se připojila 14. 11. 2022 do veřejné konzultace na úrovni EU týkající se revize směrnice o odpovědnosti za vadné výrobky, která by měla rozšířit dosavadní rozsah použitelnosti také na nehmotné výrobky včetně umělé inteligence.